اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های مهندسی شیمی- شیمی- مهندسی نفت مهندسی پتروشیمی ،محیط زیست و تمامی حوزه های مرتبط از جمله نانو فناوری .

واحد های تحقیق توسعه  صنایع وابسته به مهندسی شیمی شیمی و  صنعت نفت ایران

شرکت های دانش بنیان مربوط به صنایع وابسته به مهندسی شیمی شیمی و  صنعت نفت ایران

دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي

کلیه پژوهشگران و علاقه مندان امر توسعه صنایع وابسته به مهندسی شیمی شیمی و  صنعت نفت ایران

كليه سازمان‌هاي، نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در حوزه صنایع وابسته به مهندسی شیمی شیمی و  صنعت نفت

وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه

معاونتهاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي استانداريهاي سراسر كشور

انجمن­ هاي صنفي و تشكل­ هاي مردم­ نهاد  در حوزه صنایع وابسته به مهندسی شیمی شیمی و  صنعت نفت

كليه شركت­ هاي مشاور و مجري در پروژه ­هاي حوزه صنعت نفت و صنایع وابسته

وزارت نفت- کار- صمت و شرکت های وابسته و تمامی صنایع وابسته به مهندسی شیمی شیمی و  صنعت نفت

صنعتگران و تولید کنندگان- بازرگانان و فعالان اقتصادی وتمامی شرکت های وابسته و تمامی صنایع وابسته به مهندسی شیمی شیمی و  صنعت نفت